Η δυσάρεστη εμπειρία που τυχόν είχατε κατά την εξυπηρέτησή σας σε ένα από τα καταστήματά μας αποτελεί σοβαρή υπόθεση για εμάς. Θα θέλαμε να την μοιραστείτε μαζί μας

Ξεκινάμε;

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη βελτίωση μας